Satsa på teamcoaching

Varför satsar företag mer och mer på teamcoaching?

Företag har som organisation ett ansvar att skapa förutsättningar för välfungerande team. Det innefattar bland annat att ha en tydlig och trovärdig affärsidé, med klara förväntningar på vad varje team ska leverera. En innovativ företagsanda, som värdesätter teamet, kvalitet och service. Det innebär också tekniska förutsättningar att kunna utföra jobbet. Och, inte att förglömma, ett bonussystem som belönar teamprestationer framför individuella insatser. Det här blir som den första tröskeln.

Ledare har bland annat ett ansvar att anpassa sin ledarskapsstil efter teamets utvecklingsstadium, att delegera på ett effektivt och motiverande sätt och skapa trygghet. Att se potentialen i konflikter istället för att ducka eller fly. Att fördela arbetsuppgifter efter förmåga, att uppmuntra ett öppet diskussionsklimat och ge feedback på ett konstruktivt sätt. Ledarens förmåga att skapa tillit och göra medvetna val blir därför den andra tröskeln.

Den tredje tröskeln är teamets deltagare. De flesta företag är väldigt noggranna med den tekniska kompetensen hos sina medarbetare. En del företag investerar i ledarskapsutbildningar för sina chefer. Tyvärr är det väsentligt färre företag som utbildar sina medarbetare i att vara en välfungerade teammedlem. Det är dock här det börjar. Där anställda förstår den egna och andras roller, är medvetna om målen, är tydliga i kommunikationen och har kunskap om vad som krävs för att gruppen ska kunna utvecklas. Det är också här det blir tydligt att vi bara är människor, med känslor, rädslor och önskningar. Vi motiveras av olika saker, olika saker är viktiga, och våra värderingar är annorlunda från person till person.

Alla tre delar är viktiga för att möjliggöra produktiva arbetsgrupper, men den tredje delen lämnas ofta åt slumpen, med en potentiellt stor och onödig värdeförlust som resultat. Dessutom riskeras de anställdas hälsa av dysfunktionella arbetsgrupper och teamets hållbarhet reduceras.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med teamcoaching? Läs mer här eller hör av dig till oss på contact@jalisdevelopment.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *