Vad kännetecknar modiga företag

Vad kännetecknar modiga företag? I turbulenta tider är det viktigt att vara modig, men vad kännetecknar modiga företag? Vilka gemensamma drag och beteenden har företag som är modiga? Vilka fördelar, men också vilka risker finns det med att vara ett modigt företag? Risktagande och innovation Modiga företag är inte räddaMer

Utvecklas till ledare

Att vara en skicklig ledare är inte en egenskap eller personlighet du fick när du kom till världen. Det är kunskap och färdigheter som du kan utveckla, om du är villig att göra jobbet. Din coach kan aktivt stötta dig att utvecklas till ledare genom att stärka dina färdigheter ochMer

Vad är legacy och varför är det viktigt för ledare och företag

Vad är legacy för ledare och företag och varför är det viktigt? Ordet ”legacy” betyder ju som bekant ”arv”, det som vi lämnar efter oss. Det är alltså något som går längre och djupare än mål och KPI:er, och som tjänar som grund till de beslut vi fattar. För framgångsrikaMer

Coaching 2024

Coaching 2024 Oavsett om du söker ledarskapscoaching, teamcoaching, eller coaching runt de stora frågorna i ditt liv är det hög tid att boka nu inför 2024. Ta kontakt med oss genom att maila contact@jalisdevelopment.com eller boka enkelt ett förutsättningslöst möte här: Missa inte chansen att skapa ett riktigt bra 2024Mer

Företagscoach

Tecken på att dina medarbetare behöver en coach kan bland annat vara sjunkande engagemang, långsammare utveckling och ökad frånvaro. Skulle du önska att alla tog lite mer ansvar och fokuserade på rätt saker? Fördelarna är många med att erbjuda dina medarbetare en coach genom företaget. Coaching ökar målmedvetenheten och förbättrarMer