Lyssna ordentligt

Vi lär oss från tidig ålder hur viktigt det är med kommunikation, att vara tydlig med vårt budskap. Vi lär oss att den som vill påverka andra behöver kommunicera så att mottagaren förstår. Sändaren är ansvarig för att budskapet kommer fram hos mottagaren. Vi vet också att kroppen står förMer