bättre självkänsla underlättar utveckling

Det finns många studier som visar att elever som har ett ”growth mindset” har lättare att hitta lösningar på komplexa problem och ta sig an utmaningar. Att inte behöva kunna eller förstå allting på en gång utan att tillåta sig själv att göra misstag och utforska lösningar kravlöst underlättar lärandeprocessen.Mer