Vad coaching går ut på

Coaching handlar i grund och botten om att ta sig från en plats till en annan. Coachen har till uppgift att genom sitt arbetssätt stötta klienten och uppmuntra utveckling inom det område och åt det håll klienten önskar. Med hjälp av ett antal verktyg, frågeställningar, uppgifter, övningar, erfarenhet och intuition anpassas innehållet efter klienten. Fokus ligger på det som är positivt, utvecklingsprocessen och lärandet.

Att välja sitt liv

Coaching grundar sig i en positiv människosyn, där varje individ har ett ansvar för sitt liv och sina val och är fullt kapabel att ta det ansvaret. Omvärlden och de system som vi formas inom påverkar oss från tidig ålder och får oss att utvecklas i en viss riktning, på gott och på ont. För att få fatt i det som faktiskt är vår egen vilja, vilka värderingar som är våra egna och vad vi behöver för att må bra måste vi ta oss förbi de mentala filtren. Din coach stöttar dig i att hitta din egen kärna, din potential. Därifrån blir det lätt att välja hur du vill leva.

Att må bra i utmaningar

Coaching är också ett verktyg för att få tillgång till de resurser som vi alla bär inom oss. Genom att fokusera på det vi brinner för och det som får oss att må bra kan vi vända de flesta situationer till någonting positivt. Den inre rösten som vägleder oss kan ofta hålla oss tillbaka eller begränsa våra val. Med hjälp av coaching hittar vi strategier att ta oss förbi det som hindrar och uppnå våra mål.

Att fortsätta utvecklingen

Genom djupgående samtal tillsammans med övningar och uppgifter bidrar coaching till ett inre lugn, en tydligare kommunikation, ett förbättrat lärande, en definierad målbild och en stark motivation. En skicklig coach använder sig av en väl beprövad process med öppna men utmanande frågor, lyssnar till sin intuition och det som inte sägs och skapar tillit.

Du bestämmer

Det är alltid klienten som sätter agendan, coachen har inget eget syfte. Coachen ger inga råd till klienten, (be-)dömer inte det som sägs och följer sekretess inom lagens ramar. Coaching riktar sig till det friska i människor, med fokus på ”härifrån till framtiden” och kan inte jämställas med terapi.

Coachingprocessen

Om du är intresserad av att få veta mer om coaching, eller kanske redan har bestämt dig för att det är dags att ta nästa steg i din utveckling och sikta högre eller längre än tidigare, bokar vi ett första samtal. Där berättar din coach hur det fungerar, vad du kan förvänta dig och vad som förväntas av dig. Du berättar om din agenda, vilka områden som är viktiga för dig just nu och vad du vill uppnå.

Skräddarsytt efter dina behov

Vanligt är att man bokar 3 eller 5 sessioner för att uppnå den önskade förändringen. För att komma vidare är det ofta lämpligt att jobba med uppgifter, utmaningar och uppföljning mellan sessionerna och förankra utvecklingen. Ibland räcker färre sessioner, ibland blir det fler för att nå de definierade målen. Vi erbjuder paketlösningar med ett överenskommet antal möten, så att du vet vad du kan förvänta dig.

Coachingavtal

För att coachingen ska ha den önskade effekten är det viktigt att coachingöverenskommelsen är tydlig. Du kommer att få en skriftlig överenskommelse, där coachens ansvar men även ditt eget ansvar blir tydliggjort.

Vårt ansvar

Din coach är närvarande med dig, följer din agenda och håller i utvecklingsprocessen. Du kommer att få utmanande frågor och svåra frågor, men alltid med stor empati. Du kommer att få mycket värme och förståelse för din situation, din coach kommer att se hela dig och lyssna till dig på ett sätt du antagligen inte upplevt så ofta tidigare.

Ditt ansvar

Vi tror på dig och att du är helt kapabel att uppnå dina mål, men du är ansvarig för att hitta din väg och gå den. Din coach kommer att stötta dig hela vägen, följa upp under tiden och ge dig de bästa förutsättningarna för att komma dit du vill. Men du måste bestämma dig för att börja gå.

Coaching enligt ICFs riktlinjer

ICF är en internationell organisation som kvalitetssäkrar coacher världen över. För att bli certifierad enligt ICFs standarder krävs det att utbildningsinstitutet är certifierat av ICF och att utbildningen följer ICFs standard.

ICF har utarbetat 8 riktlinjer som alla coacher som är certifierade av ICF måste följa. En ICF-coach:

 1. Agerar etiskt
 2. Införlivar ett coachande förhållningssätt
 3. Upprättar och efterlever avtal och överenskommelser
 4. Utvecklar förtroende och trygghet
 5. Bibehåller närvaro
 6. Lyssnar aktivt
 7. Väcker medvetenhet
 8. Faciliterar klientens utveckling

Din coach från Jalis Development arbetar utöver ICFs kärnkompetenser också enligt Strandska Utvecklingshusets riktlinjer, som inkluderar 3 ytterligare kompetenser:

 1. Använder intuition
 2. Visar på mod
 3. Visar och kan känna empati

Du kan alltså känna dig helt säker på att din coach kommer att arbeta med dig på dina villkor, med största fokus på dig och din agenda och garanterar ett yrkesetiskt samarbete.

Boka

Du bokar det coachingerbjudande som passar dig genom att skicka ett mail till contact@jalisdevelopment.com.