Anmälningstiden för Septembergruppen är över

Maila contact@jalisdevelopment.com om du vill vara med i nästa grupp som startar.

Vad ger en coachinggrupp för föräldrar?

Föräldrar med barn i 3-8 års ålder löper hög risk att bränna ut sig eller hamna i en utmattningsdepression. För samtidigt som det är en underbar tid i livet att få följa ett litet barns utveckling från en bebis till ett mer självständigt skolbarn, så innebär den här perioden också många utmaningar. Det är mycket som ska balanseras med de nya förutsättningarna. Jobb, familj, förhållande och ekonomi påverkar hur vi mår och vad vi oroar oss för. Prestationsångest i kombination med upplevelsen av andras förväntningar, gör det svårt att slappna av och känna tillit. Baserat på mina egna erfarenheter under den här perioden i mitt liv vill jag skapa ett av de stöd jag själv skulle behövt genom en coachinggrupp för föräldrar.

Coachinggrupp i förebyggande syfte

Du kan förebygga utbrändhet och utmattningsdepression genom att se över det som är viktigt i livet och hämta mod att leva enligt dina egna värderingar. Att acceptera det som inte går att förändra och strategier att följa ditt eget hjärta. Att träffa andra människor med liknande utmaningar gör att det känns mindre ensamt att gå sin egen väg och coaching är ett kraftfullt och beprövat verktyg i den här processen.

I september 2021 startar jag upp en digital samtalsgrupp för dig med barn i förskoleåldern. Vi träffas en timma vid lunch varje vecka, fem gånger sammanlagt. Vid varje tillfälle tar vi upp ett tema som jag först presenterar och som vi sedan diskuterar tillsammans. Det gemensamma lärandet och insikterna bygger på en öppen kommunikation, men du deltar på dina egna villkor och delar bara så mycket du själv vill.

Vi kommer att fokusera på dina önskningar och tankar, inte på frågor om barn eller jobb. Det blir ett andningshål, där du får slappna av och fundera på vad du behöver, vill och kan. Jag anpassar innehållet efter dig och de andra som deltar, men vi lägger tyngdpunkten vid tillit, tålamod, intuition och potential. Du kommer att få uppleva stark empati för din livssituation, välvilja och uppmuntran. Gruppen blir ett stöd på vägen och någon att luta sig emot.

Organisatoriskt

Antalet deltagare per coachinggrupp är begränsat till 8 personer. Så får alla som vill förutsättningar att hinna dela med sig av sina egna upplevelser och funderingar.

Vi träffas för ett digitalt lunchmöte genom Teams, en gång varannan veckan med början i september. Veckodag och exakt tid kommuniceras vid ett senare tillfälle och anpassas efter deltagarnas tillgänglighet.

Kostnaden är 100 kr inkl. moms per gång, du får en faktura på 500 kr när din anmälan bekräftas.

Anmäl dig med namn, emailadress och telefonnummer till contact@jalisdevelopment.com. Maila eller ring mig på 072 857 1656 om det är något du undrar.

Jag arbetar alltid under sekretess. Innan vi börjar våra samtal i grupp kommer vi överens om att inte dela med oss av det som sägs utanför gruppen. (Undantaget vid fara för liv och krav enligt lag.)

Extra erbjudande bara för deltagare

Om du behöver mer stöd eller vill gå djupare i ditt personliga utforskande har jag följande extra erbjudande bara för deltagarna i en coachinggrupp för föräldrar.

Fördjupande coachingsamtal

För att fördjupa och befästa förändringen erbjuder jag varje deltagare tre enskilda coachingsamtal till ett rabatterat paketpris. Istället för 2500 kr inkl. moms betalar gruppdeltagare bara 2000 kr inkl. moms. I paketerbjudandet ingår också tillgång till vårt digitala coachingsystem Progress. Your way, med dokumentation och anteckningar. Paketet kan bokas så länge dina bokade gruppsamtal pågår.

Förtur

Nästa år tar jag emot en handfull personer till mitt årsprogram för djupgående transformation. Du får förtur till programmet om du har varit deltagare i en föräldragrupp, så att du kan integrera dina insikter direkt i din fortsatta utveckling.