Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig och vi behandlar personuppgifter enligt EUs dataskyddsförordning (GDPR) och de kompletterande regler som gäller i Sverige. Vi behandlar de personuppgifter som du själv eller din arbetsgivare lämnar in till oss.

Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter, bl.a. kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer, organisationsnummer,  telefonnummer, e-postadress samt andra uppgifter. 

De uppgifter som du eller din arbetsgivare lämnar till oss finns i slutna system. Vi använder uppgifterna endast i vår kontakt med dig och när så krävs myndigheter, ex skatteverket. Vi gör också informationsutskick till dig som kund om viktig information, erbjudanden etc. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående part i några marknadsföringssyften. Massutskick där allas uppgifter framgår kommer inte heller att ske. Alla uppgifter behandlas således konfidentiellt. Vill du inte ha utskick från oss meddelar du det via contact@jalisdevelopment.com

Cookies/Kakor

Vi samlar även in uppgifter via så kallade  “cookies” här på hemsidan. Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper oss att se statistik över besök på hemsidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information förutom din IP-adress.
Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies.

Ackreditering

Branschorganisationen ICF är en global organisation som ackrediterar coacher och säkerställer kvalitén på utbildningarna. Det är viktigt för oss att kunna ge dig som klient den bekräftelsen att vi arbetar enligt ICFs riktlinjer. ICF genomför stickprov och kan komma att be oss verifiera klientunderlaget. Innehållet i våra samtal är aldrig del av de här kontrollerna. Vi garanterar alltid full sekretess så långt lagen tillåter och ingen fara för liv uppstår.

Lagring av personuppgifter

Vi behandlar inte dina personuppgifterna under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna är insamlade. Upphör vårt samarbete lagrar vi uppgifterna endast under ett års tid och sedan raderar vi dem ur våra system.

Rättigheter såsom registrerad

Som registrerad har du i vissa fall rätt att begära att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och du har i så fall rätt att få tillgång till ett s.k. registerutdrag. Registrerade har vidare ofta rätt att få felaktiga personuppgifter som rör den registrerade rättade utan dröjsmål. Vidare kan registrerade ha rätt att få sina personuppgifter raderade, rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller invända mot sådan behandling. Registrerade har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen.

Har du frågor?

Vänd dig till oss på contact@jalisdevelopment.com om du har några frågor runt hur vi förhåller oss till GDPR och vilka åtgärder vi vidtar för att skydda din integritet.