Är du förberedd för en kris?

Om du känner en nästan övermäktig oroskänsla inför det som sker i världen just nu är du inte ensam. I drygt två tredjedelar av våra samtal med klienter den senaste tiden har det funnits behov att ta itu med oron och ångesten inför en eventuell katastrof. Också medkänslan med dem som har drabbats och tankar om vad som är rätt att göra och känna i en sådan här situation har kommit upp väldigt starkt. Att sätta ord på värderingar och finna strategier blir en viktig process i att göra sig förberedd inför en kris.

Det finns mycket du kan göra för att träna din, vad vi kallar, katastrofmuskel. Inte bara i tider av krig och pandemi, utan för att möta de naturliga upp- och nedgångarna i livet. För många gånger är det hur du förhåller dig till utmaningen och med vilken inställning du tar dig an ett problem som blir avgörande för hur du tar dig ur svåra situationer. Att lägga tid och kraft på att stärka dig själv och andra i din omgivning varje dag ger dig bättre förutsättningar när det behövs.

Tre saker du kan göra nu för att förbereda dig

Fokusera tankarna på det som är här och nu. Håll dig informerad om vad som händer, men lusläs inte åsikter från höger och vänster om eventuella konsekvenser. Koncentrera dig istället på det liv som du faktiskt lever just nu och hämta kraft i de glädjekällor du har. Ta hand om dig själv lite extra och se det som viktigt att stärka dig både fysiskt och mentalt.

Följ rekommendationer från MSB och förbered dig. Utför konkreta handlingar som ger dig möjlighet att klara dig utan infrastruktur i en vecka. Ha ordning på det som är viktigt. Lägg sedan tankarna på det åt sidan.

Hjälp de som är drabbade med de resurser du har till ditt förfogande. Ge ditt liv meningsfullhet i det svåra genom att hjälpa och stötta de som har drabbats. Det kan såklart vara att skänka pengar eller saker, men det kan också vara att bibehålla lugn när andra är oroliga och trösta när andra är ledsna. Var den förebild du själv skulle vilja ha.

Tre saker du kan göra på längre sikt

Stärk dina nätverk. Din motståndskraft ökar om du omger dig med människor som är bra för dig. Alla människor behöver ett sammanhang, så investera tid och omtanke i människorna i din närhet, på det vis som känns bra för dig. Undvik också sammanhang som inte stödjer dig och där du inte mår bra.

Öva upp din förmåga att hantera stress. Vi har alla olika sätt att hantera mental stress. Vi har också alla olika nivåer av mental stress som vi klarar av. Något som stressar mig kanske du inte upplever som svårt och omvänt är kanske något som inte är ett problem för mig är något som lamslår dig. Gemensamt för oss alla gäller att vi kan hitta strategier som underlättar för oss. Vad hjälper dig att slappna av och vila? Fysisk träning? Promenader? Musik? Vänner? Pussel? Naturen? Ta hjälp av dina oaser för att hitta ditt eget inre lugn även i stressade situationer.

Utveckla ditt sätt att se på intelligens. Utmana dig själv att aldrig se intelligens som statiskt, att du antingen kan eller inte kan, antingen fattar eller inte fattar. Tillåt dig att göra misstag och var nyfiken på vad du lärde dig, istället för att fokusera på prestation. Lås dig inte vid att du bara har en chans utan pröva igen och igen tills det funkar. Strunta i hur det ser ut, ansträng dig för att hitta en lösning och våga fortsätta. Fortsätt lära dig hela livet och ge inte upp!

Behöver du mer stöd?

Vi hjälper dig gärna med fler insikter och verktyg om hur du kan tackla oroskänslor och stärka dig själv. Maila oss på contact@jalisdevelopment.com för mer information.

En tanke till – våga stå fast!

Om du anar att det finns någonting mer som kopplar oss människor samman, utöver det som vi kan se med blotta ögat, så har vi en tanke till. Fokusera dina tankar, ord och handlingar på att stärka det som är positivt. Använd din energi till det som du tror på. Våga stå fast i din tro att det blir bra!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *