Utveckla empati med hjälp av coaching

Utveckla empati med hjälp av coaching

Utveckla empati med hjälp av coaching

Utveckla empati med hjälp av coaching, går det? Och varför är det viktigt? I en studie visar Catalyst på de många fördelar som empatiska ledare medför och beskriver i detalj vad organisationer kan göra för att etablera ett empatiskt ledarskap. Se Van Bommel, T. (2021). The power of empathy in times of crisis and beyond. Catalyst

Vad är empati?

Det finns olika definitioner av empati, forskare på Karolinska Institutet kallar det för ”Konsten att känna med andra” och Nationalencyclopedin beskriver det som ”förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor” (Nationalencyklopedin, empati. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/empati (hämtad 2023-01-11))

I den ovan nämnda Catalyststudien beskrivs tre aspekter av empati: kognitiv, affektiv och beteendemässig empati. Kognitiv empati innebär att du kan föreställa dig eller tänka dig in i någons situation. Affektiv empati innebär att du delar eller känner liknande känslor som någon annan. Beteendemässig empati innebär att du aktivt lyssnar och har en önskan att förstå den andres känslor och tankar.

Varför är empatiskt ledarskap viktigt?

Studien visar att empatiska ledare höjer produktiviteten, främst genom att innovationer och engagemang på arbetsplatsen ökar. Empatiska ledare reducerar risken för utbrändhet och ökar viljan att stanna kvar på företaget. Det ökar dessutom möjligheten för arbetstagare att balansera arbetslivet med familj och fritid samt skapar inkluderande arbetsplatser.

Slutledningen blir att empatiska ledare skapar välmående, produktiva och hållbara arbetsplatser där arbetstagare gärna stannar kvar.

Hur kan coaching hjälpa dig att utveckla din empati?

Genom coaching får du möjlighet att växla ditt perspektiv. Din coach kan med skickliga frågor utmana dig att sätta dig in i andras situation och få ökad förståelse för olika sätt att förstå världen/utmaningen/uppgiften. Det är ett av många sätt att öka din kognitiva empati.

Coaching ger dig också möjlighet att fokusera på din inre visdom, förnimma din egna känslomässiga signaler och använda dem på ett effektivt sätt i ditt strategiska handlande. Det bidrar bland annat till att öka din affektiva empatiska förmåga.

Aktivt lyssnande är ett av de verktyg som många coacher lär ut under benämningen ”coachande förhållningssätt” och något varje välutbildad coach använder sig av i varje möte. Genom coaching ges du möjlighet att utveckla dina egna coachande färdigheter, vilket främjar din beteendemässiga empati.

Vad kan du göra själv?

Börja med att fundera på vad empati betyder för dig och din organisation. Vad gör ni redan som är bra och kan byggas vidare på? Inom vilka områden finns det utrymme för förbättringar? Vilka anledningar finns det att anstränga sig? Är det till exempel viktigt att medarbetare stannar längre? Fanns det kanske tecken i den senaste medarbetarundersökningen att insatser behövs?

Behöver du hjälp att komma vidare är du välkommen att höra av dig!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *