Om oss på Jalis Development

Varmt välkommen till oss på Jalis Development ska du vara, vi är glada att du har hittat hit! Oavsett vad det är du söker just nu så vill vi stötta dig att vara i din potential och på den plats där livet är enkelt!

Vad är vår vision?

Vi vill bidra till en värld i frihet. En värld där varje människa har möjlighet att följa sin egen väg, fokusera på det som är positivt och göra medvetna val utifrån sina egna förutsättningar.

Vi drömmer om en värld i harmoni. Där varje människa blir sedd och bekräftad. Där glädje skapas genom att lyfta varandra och konflikter ses som en möjlighet att växa.

Vi tror på en värld i tillit. Där kärleken kommer först och där hat inte ges utrymme att gödas. Där rädslor inför det okända eller annorlunda försvinner och det gemensamma växer.

Vi jobbar för en värld i konstant lärande. Där det inte finns misstag eller fel. Där nyfikenheten och lusten blir vägvisare. En plats där skapandet blir en naturlig del av livet.

Vad är vår mission?

Vi skapar en trygg och empatisk plats för våra klienter att utmana sig själva i sin utveckling. Tillsammans fokuserar vi på den fantastiska potentialen hos våra klienter och vägen framåt. Vi bjuder in våra klienter till ett liv i frihet.

Varje dag lever vi vår mission och anstränger oss för att se bortom det yttre i varje möte. Vi lyfter varandra och våra medmänniskor. Vi följer ljuset och kärleken.

Varför just coaching?

Teorin säger att ”Coaching är en samarbetande, anpassad, lösningsfokuserad och systematisk kommunikationsprocess som främjar handling, lärande och utveckling – på det personliga och yrkesmässiga planet – genom bland annat medvetandegörande, motivation och ansvarighet. Coaching bygger på fokuspersonens resurser, till exempel hans eller hennes kunskaper, erfarenheter, värderingar och egenskaper, och använder färdigheter för att fokuspersonen ska aktivera dessa i form av en egen begreppsapparat och egna handlingssätt.” (Susann Gjerde, 2012)

Vad betyder det?

Varje människa har en unik inneboende potential, som ger en styrka att vara precis sig själv. Varje människa har en egen plats i livet och på den platsen är det enkelt och lustfyllt att vara. Där finns kärleken till sig själv och världen, tilliten och kraften. När man lever i sin potential, med medvetna val och fokus på det som är positivt så blir världen runtomkring ljus och energigivande. Kommunikationen blir tydlig och det blir enkelt också för andra att följa efter. Det blir som ringar på vattnet och livsglädje sprids.

På det personliga planet ger coaching en möjlighet att hitta dig själv, utveckla och lita till din intuition, dämpa ångest och stress, och med det öka ditt dagliga välbefinnande.

På det yrkesmässiga planet ger coaching, rätt utfört, en tydligare kommunikation, bättre samarbete, mindre prestationsångest, större mod, förbättrat ledarskap och ett hållbart arbetsliv.

Var går det fel?

Längs vägen påverkas vi av saker som håller oss tillbaka, får oss att tappa modet och kärleken till oss själva. Som barn måste man lära sig att anpassa sig, bli en del av flocken och veta vad som gäller i den grupp man är född in i. Vi utvecklar försvarsmekanismer som senare hindrar oss att komma vidare och rädslor får grepp om vår självbild. Ofta hör vi röster i vårt inre som upprepar allt vi inte kan, får eller har råd att göra. Det är en naturlig överlevnadsinstinkt och säkrar vår fortlevnad som grupp men som vuxen är förutsättningarna annorlunda och mekanismerna hjälper oss inte längre.

Första steget är därför att bli medveten om att det finns verktyg att komma bort från rädslor och det som begränsar oss. När du väl har öppnat dörren står en helt ny värld till ditt förfogande!

Vilka värderingar baserar vi vår coaching på?

Varje människa är kapabel att leva sitt liv i enlighet med sin bestämning. En hel människa mår bäst av att följa sina egna mål och drömmar, att eftersträva att bli sitt bästa jag. I varje möte är vi helt fokuserade på våra samtalspartners och följer alltid våra klienters agenda. Relationen mellan coach och klient är ett partnerskap, där båda parter är likvärdiga.

Att få vara någons coach är ett stort förtroende som vi tar på stort allvar. Vi bevarar sekretess, inom lagens ramar, och dömer ingen. Våra överenskommelser är tydliga så att våra klienter kan känna sig trygga i processen.

Vi arbetar med det friska i människor. Om vi upptäcker att det finns fara för våra klienter eller andra människors liv eller hälsa kommer vi att hänvisa till andra behandlingsformer.

Om Jalis Development

Jalis Development grundades av Elisabeth Santruschitz och är en del av familjeägda Jalis AB, ett internationellt företag med rötter i Österrike och Sverige. Vi finns i Varberg, sedan början av 2017. Vi riktar oss till människor mitt i livet, entreprenörer och medelstora företag.