Definition harmoni

Det här är vår definition av harmoni

Utöver att bidra till ett liv i frihet är att skapa harmoni en viktig del av vår vision i vårt arbete med våra klienter. Det här är vår definition av vad harmoni betyder.

Definition av yttre harmoni

Det vi benämner som yttre harmoni kan beskrivas som en tillstånd av balans, överensstämmelse och samstämmighet mellan olika element eller komponenter. Det kan appliceras på olika områden, inklusive musik, konst, samhälle, natur och mänskliga relationer.

Inom musik innebär harmoni en kombination av toner som låter behagligt för örat. På så sätt blir harmoni samklangen mellan olika tonhöjder och ackord för att skapa melodier och musikaliska kompositioner.

Inom konsten avser harmoni samspelet mellan olika färger, former eller element för att skapa en visuell balans och behaglig komposition.

I naturen syftar harmoni på ett balanserat ekosystem där olika organismer och element interagerar på ett sätt som upprätthåller en naturlig jämvikt och överlevnad.

På samhällsnivå hänvisar harmoni till ett tillstånd där olika grupper eller individer lever i fred, samarbete och respekt för varandra. Det innebär en avsaknad av konflikter och en gemensam strävan efter gemensamma mål och välbefinnande.

Yttre harmoni bidrar till vårt välbefinnande och är en viktig del av att skapa ett harmoniskt liv. Om vi vill känna oss verkligt harmoniska behöver vi utveckla ett inre lugn och tillfredsställelse, en inre harmoni.

Definition av inre harmoni

I våra mellanmänskliga relationer betyder harmoni att vi kommunicerar och interagerar på ett sätt som främjar ömsesidig förståelse, respekt och välbefinnande. Det handlar om att skapa en balanserad och fridfull atmosfär där konflikter minimeras och samarbete uppmuntras. Men som alltid i relationer börjar det med individen.

Inre harmoni hänvisar till ett tillstånd av balans, frid och samstämmighet inom en själv. Det innebär att ha en känsla av inre lugn och välbefinnande, oavsett de yttre omständigheterna. Tillsammans med våra klienter jobbar vi med att de ska uppnå inre trygghet och balans. Vi anser att det är grunden till ett gott liv, en förutsättning för att kunna integrera yttre harmoni och skapa harmoniska relationer.

Våra klienter får på olika sätt öva på att skapa harmoni i sina liv. Baserat på den så viktiga och grundläggande självreflektionen över värderingar, behov och mål arbetar vi oss igenom ett flertal områden som livsbalans och livsrytm, passion och relationer. Viktiga ledord i vårt arbete är acceptans, tacksamhet, empati och tillit. Med hjälp av vår coaching kan våra klienter få bort mycket drama och konflikter och därigenom skapa energi till det som verkligen betyder något.

Tips på hur du kan får mer harmoni i ditt liv

Coaching är ett effektivt verktyg för att skapa mer harmoni i livet, men det finns mycket en kan göra själv för att komma igång. Eftersom det är individuellt vad varje enskild person behöver och längtar efter är nedan lista ett generellt tips, använd det som du tänker skulle göra skillnad för dig.

  1. Fokusera på de basala behoven först, sömn, mat och motion.
  2. Bygg på med relationer som gör dig gott.
  3. Tillbringa tid utomhus, gärna vid havet eller i skogen.
  4. Reducera onödiga intryck, vila i tystnad oftare.
  5. Öva på att vara snäll, mot dig själv och andra.

Vill du gräva lite djupare kan du fundera på de områden som skaver. Är det någon av dina värderingar som inte passar in just där? Hör av dig på contact@jalisdevelopment.com om du vill bolla dina tankar.

Tidigare blogginlägg om vår vision och hur vi jobbar hittar du här och här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *