Hur undviker du en backlash?

Hur undviker du bakslag?

Det första korta svaret är; det går inte. Det andra, lika provocerande svaret är; det vill du inte. Om du undviker bakslag har du dels inte utmanat dig själv tillräckligt, dels går du miste om otroligt mycket lärande och erfarenheter. Så här tänker vi om bakslag:

När vi planerar för en förändring, en vidareutbildning, eller en utvecklingsprocess, för oss själva eller tillsammans med våra klienter, utgår vi ifrån att den kommer att medföra utmaningar. Annars hade vi inte behövt planera för den, det hade gått enkelt och egentligen inte inneburit någon större ändring. Så oavsett anledningen till att vi genomför förändringen, så behöver vi ha med bakslag i beräkningen.

Tre sorters bakslag

Några bakslag kan vi förutse. Om jag vill införa en ny daglig vana till exempel, så kommer saker att dyka upp som gör det svårt att upprätthålla vanan alla dagar. Då kan jag göra en medveten strategi för just de dagarna, så att de blir en del av min förändringsresa istället för ett hinder. Genom reflektion och nyfikenhet ger de en fin möjlighet till att lära mig mer om mig själv och min utveckling.

Några bakslag händer utan att jag kan planera för dem, men utan att vara särskilt överraskande. När jag blir sjuk till exempel. Det är inget otroligt scenario och händer titt som tätt, så fokus behöver ligga på hur jag kommer tillbaka upp på banan igen. Även här kan jag med rätt strategi och mindset få fler verktyg att använda mig av när jag hamnar i den tredje sortens bakslag.

För den tredje sortens bakslag handlar om att jag helt trillar ur det som jag har föresatt mig. Jag slutar använda mig av det jag har lärt mig och tappar fokus på det jag ville åstadkomma. En dag när jag vaknar upp kommer jag att inse att vägen tillbaka känns väldigt lång, kanske till och med oöverstiglig. Här finns det ett par saker som är oumbärliga för att komma vidare:

 1. Ett growth mindset – självkänslan får vara oberoende av prestation
 2. Ärlig reflektion utan skuld – pröva att ställa dig följande frågor:
  1. Stämmer min målsättning?
  2. Var gick det fel?
  3. Vilka resurser hade hjälpt mig?
  4. Vad behöver jag för att komma tillbaka?
  5. Hur ser mina förutsättningar ut?
 3. En ny förändringsplan, även om det innebär att jag tar ett steg tillbaka för att ta sats.

Vilken skillnad gör coaching?

Om det fortfarande känns oöverstigligt, eller självkänslan inte är på topp, så kan coaching vara ett alternativ som hjälper dig vidare.

Själva kärnan i coaching är kärleksfull förändring och kontinuerligt lärande. Tillsammans med en professionell coach blir förändring och utveckling inte en kamp utan en nyfiken upptäcktsresa. Du får möjlighet att se dina egna styrkor och använda dem för att komma dit du vill. Du får kraft och stöd att ta de steg du behöver och du får sällskap på vägen, både när det rullar på och när det fastnar. Tillsammans gör vi upp en plan, med strategier för alla tre sorters bakslag och jobbar samtidigt med självkänslan, närvaron och inre signaler. Det gör att du lättare kan hålla fokus på ditt mål och ditt självledarskap, så att ett bakslag blir en erfarenhet på vägen och inte ett stopp.

Maila oss på contact@jalisdevelopment.com så berättar vi mer!

Varmt välkommen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *