Definition harmoni

Utöver att bidra till ett liv i frihet är att skapa harmoni en viktig del av vår vision i vårt arbete med våra klienter. Det här är vår definition av vad harmoni betyder. Definition av yttre harmoni Det vi benämner som yttre harmoni kan beskrivas som en tillstånd av balans,Mer