Vad är legacy och varför är det viktigt för ledare och företag

Vad är legacy för ledare och företag och varför är det viktigt? Ordet ”legacy” betyder ju som bekant ”arv”, det som vi lämnar efter oss. Det är alltså något som går längre och djupare än mål och KPI:er, och som tjänar som grund till de beslut vi fattar. För framgångsrikaMer